Анна Бароні (Італія) / ANNA BARONI (Italy)

Анна Бароні (Італія)  / ANNA BARONI (Italy)

Анна Бароні (Італія)

Косметолог, автор статей, викладач - масажист, власник ферми краси "II Tempio della Salute Annabel", розташованої в Ченто-ді-Феррара (Італія). створила метод роботи, який охоплює більш ніж 35-річний досвід роботи в області велнеса. Володіє більше 30 видами масажних технік, з яких найбільш ефективні методики об'єднала з особистими авторськими методами, які і викладає сьогодні на своїх курсах. особистий авторський метод роботи - це результат більш ніж 35-річного навчання, досліджень і досвіду.  Навчила понад 9300 терапевтів.  Розробила 7 авторських масажних методик, які захіщені авторським правом. Зараз  Анна є членом Асоціації ODM - Міжнародної Ради медичних масажистів та терапевтів (Швейцарія).    Будучі у  складі ЕМА (Європейської асоціації масажу), яка організувала «Чемпіонат Європи з масажу», що відбувся в Спіламберто в квітні 2019 року,  Анна стала партнером і також провела майстер-клас з фізіомассажу з колекції школи «Школа Аннабель». Брала участь в якості учасника в чемпіонаті світу з масажу в Копенгагені в червні 2019 року, де також була членом журі, а також провела демонстрацію майстер-класу на національному чемпіонаті Румунії, який відбувся в листопаді 2019 року.

Анна презентує авторську техніку масажу "Емоційний масаж з квітками Баха" - 7 нот та 7 технік

VIDEO fisiomassagio  https://www.youtube.com/watch?v=t4utKwBCj7c&t=15s

VIDEO  Postural massage  https://www.facebook.com/182346511781314/videos/829744134208167/

 

 

 

 

 

 

Результат авторської експрес-процедури від Ганни Бароні (30хв)


ANNA BARONI (ITALY)

Beautician, author of articles, teacher - massage therapist, owner of the beauty farm "II Tempio della Salute Annabel", located in Cento di Ferrara (Italy). has created a working method that covers more than 35 years of experience in the field of wellness. He owns more than 30 types of massage techniques, of which the most effective techniques are combined with personal authoring methods, and he teaches today in his courses. personal author's method of work is the result of more than 35 years of training, research and experience. Taught more than for 9300 therapists. She developed 7 copyright massage techniques that are protected by copyright. Anna is now a member of the ODM Association - International Council of Medical Massage Therapists (Switzerland). Being part of the EMA (European Massage Association), which organized the “European Massage Championship”, which was held in Spilamberto in April 2019, Anna became a partner and also conducted a physiotherapy massage class from the collection of the Annabel School school. She participated as a participant in the world massage championship in Copenhagen in June 2019, where she was also a member of the jury, and also held a demonstration of the master class at the national championship of Romania, which took place in November 2019.

Аnna presents her own massage technique "Emotional massage with Bach flowers - 7 notes and 7 techniques"

VIDEO fisiomassagio  https://www.youtube.com/watch?v=t4utKwBCj7c&t=15s

VIDEO  Postural massage  https://www.facebook.com/182346511781314/videos/829744134208167/

 

 

 

 

 

 

The result of the author's express procedure from Anna Baronі (30 min)