Антоніо Руджіо (Швейцарія) / ANTONIO RUGGIO (SWITZERLAND)

Антоніо Руджіо (Швейцарія) / ANTONIO RUGGIO (SWITZERLAND)

Доктор Антоніо Руджіо -  Директор ODM Міжнародної школи медичних масажистів (Швейцарія);

Президент Міжнародної Ради Масажистів та СПА-терапістів.

Автор перших федеральних іспитів для масажистів у Швейцарії.

Засновник Першої школи для масажистів, медичних масажистів в кантоні Тічіно, з визнанням програми Швейцарським Червоним Хрестом.  Відповідає за консультаційні послуги, визнання академічних та теоретичних годин, організацію стажування та процедури отримання еквівалентних освітніх кваліфікацій в області масажу в Швейцарії.  

Має державний диплом тренера для дорослих за рівнем акредитації FA1 та FFA2, отриманий в швейцарському інституті педагогіки. Кваліфікований та дипломований Експерт масажної галузі.

Медичний магістр і медичний масажист.  Загальний досвід викладання масажу –понад 36 років.

 

 

Натисніть на лого та дізнайтеся детальніше про методику Swiss Elite Medical Massage

 

 

 


Dr. Antonio Ruggio - Director of the ODM International School of Massage Therapists (Switzerland);

President of the International Board of Massage Therapists and Spa Therapists.

Author of the first federal examinations for massage therapists in Switzerland.

Founder of the First School for Massage Therapists, Medical Massage Therapists in the Canton of Ticino, with the recognition of the program by the Swiss Red Cross. He is responsible for consulting services, recognition of academic and theoretical hours, organization of internships and procedures for obtaining equivalent educational qualifications in massage in Switzerland.

He holds a state-level adult trainer diploma for accreditation of FA1 and FFA2, obtained from the Swiss Institute of Pedagogy. Qualified and certified Massage Expert.

Medical Master and Medical Massage Therapist. Total experience in teaching massage - more than 36 years.